Украинская Ассоциация Маркетинга
Сегодня:
24
Понедельник
Январь 2022
Персональный вход:   Логин: Пароль: Забыли пароль? Зарегистрироваться
Поиск по сайту: Найти
 

-> Опросы

Доверяете ли Вы результатам маркетинговых исследований?

Обязательно ли участвовать во всех опросах, которые присылают компании?
-> Горячие темы форума
-> честная реклама: это реально?
-> Организация иссследований в маркетинге
-> Дизайн виставок
-> Качество или количество
-> Организация маркетинговой деятельности на предприятии
Другие темы форума

Региональные представительства ИГКР
Все об исследованиях
Научные конференции
Отчеты о работе УАМ
-> Издания УАМ — книги по маркетингу
Аналітичний звіт «Дослідження ставлення населення України до дискримінаційної за ознакою статі реклами» Аналітичний звіт «Дослідження ставлення населення України до дискримінаційної за ознакою статі реклами»

В аналітичному звіті.pdf подано результати дослідження сприйняття громадян(к)ами України сексистської реклами. Висновки ґрунтуються на всеукраїнському репрезентативному опитуванні та результатах експериментів, проведених зокрема за допомогою технології eye-tracker. 
Аналітичний звіт «Думки здобувачів про дуальну освіту» за результатами дослідження обізнаності здобувачів про дуальну форму здобуття освіти та досвіду учасників пілотного проєкту із її запровадження на рівні фахової передвищої та вищої освіти України» Аналітичний звіт «Думки здобувачів про дуальну освіту» за результатами дослідження обізнаності здобувачів про дуальну форму здобуття освіти та досвіду учасників пілотного проєкту із її запровадження на рівні фахової передвищої та вищої освіти України»

Скачать.pdf
Навчальний посібник. Особливості розгляду справ про порушення законодавства про рекламу в частині дискримінації за ознакою статі Навчальний посібник. Особливості розгляду справ про порушення законодавства про рекламу в частині дискримінації за ознакою статі

Навчальний посібник. Особливості розгляду справ про порушення законодавства про рекламу в частині дискримінації за ознакою статі
АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ «Думки роботодавців про дуальну освіту» за результатами дослідження обізнаності роботодавців про дуальну форму здобуття освіти та досвіду участі у пілотному проєкті із її запровадження на рівні        фахової передвищої та вищої освіти Ук АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ «Думки роботодавців про дуальну освіту» за результатами дослідження обізнаності роботодавців про дуальну форму здобуття освіти та досвіду участі у пілотному проєкті із її запровадження на рівні фахової передвищої та вищої освіти Ук

Українська Асоціація Маркетингу в партнерстві з Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні (ФФЕ), Федерацією металургів України, Науково-методичним центром вищої та фахової передвищої освіти та WoW HR Volunteer Initiative провели дослідження серед роботодавців України з метою визначення рівня їхньої обізнаності про дуальну форму здобуття освіти (ДФЗО) та готовності долучатися до організації навчання здобувачів освіти за такою формою; а також задля вивчення реального досвіду тих роботодавців, які беруть участь у реалізації експерименту в рамках Наказу Міністерства освіти і науки України (МОН) №1296 від 15.10.2019 «Щодо запровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти».

Аналітичний звіт

АНАЛІТИЧНИЙ звіт за результатами проекту «Залучення громадськості до формування рамки кваліфікацій правничої професії шляхом проведення аналізу обсягу знань, переліку навичок і вмінь, якими має володіти випускник юридичного вищого навчального закладу щоб АНАЛІТИЧНИЙ звіт за результатами проекту «Залучення громадськості до формування рамки кваліфікацій правничої професії шляхом проведення аналізу обсягу знань, переліку навичок і вмінь, якими має володіти випускник юридичного вищого навчального закладу щоб

Аналітичний.pdf звіт за результатами проекту «Залучення громадськості до формування рамки кваліфікацій правничої професії шляхом проведення аналізу обсягу знань, переліку навичок і вмінь, якими має володіти випускник юридичного вищого навчального закладу щоб відповідати вимогам сучасного ринку праці»

Прояви насильства щодо жінок в онлайн просторі під час виборів в Україні: аналітичний огляд IFES Листопад 2019 Автори: Отіто Грег-Обі, Ірина Лилик, Геннадій Коржов, Олена Бучинська Прояви насильства щодо жінок в онлайн просторі під час виборів в Україні: аналітичний огляд IFES Листопад 2019 Автори: Отіто Грег-Обі, Ірина Лилик, Геннадій Коржов, Олена Бучинська

IFES-Ukr-Ukraine-Manifestations-of-violence-against-women-online-during-elections-v1-2019-11-25-Ukr.pdf

УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ   МОНОГРАФИЯ   УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ МОНОГРАФИЯ

2-е издание, переработанное и дополненное
Днепропетровск - Коттбус
2016 УДК 658.5 (477)
ББК 65.9 (4Укр) 30-21Я9
У 67
Во втором издании монографии авторы учли новые тенденции в понимании задач и механизмов управления устойчивым развитием. Анализируются возможности использования международных добровольных стандартов в условиях переходной экономики, изучаются основные направления государственно-правового регулирования, инструменты пространственного планирования, особенности маркетинга в контексте устойчивого развития. Отдельное внимание уделено проблеме трансформации традиционной системы высшего образования для целей устойчивого развития общества. Для научных работников, студентов и преподавателей вузов, служащих органов государственного и муниципального управления, руководителей бизнес структур.

Монография подготовлена при поддержке Германского общества по международному сотрудничеству – GIZ в рамках международного проекта «Создание международной сети университетов для сотрудничества в сфере экологизации учебных планов и программ», который был начат по инициативе Международного форума университетов 28-29 ноября 2013 г. в Днепропетровске (Украина).
ISBN 978-966-921-006-7
© ГВУЗ Национальный горный университет, 2016
© Бранденбургский технический университет
Коттбус - Зенфтенберг, 2016

Стандарт рівності: Посібник пресової практики з гендерної перспективи / Ю. Гончар, Т. Кузнєцова, О. Погорелов, С. Штурхецький. – За ред. С. В. Штурхецького. – Рівне: видавець О. Зень, 2015. – 200 с. Стандарт рівності: Посібник пресової практики з гендерної перспективи / Ю. Гончар, Т. Кузнєцова, О. Погорелов, С. Штурхецький. – За ред. С. В. Штурхецького. – Рівне: видавець О. Зень, 2015. – 200 с.

Посібник написано експертами та експертками консультаційного пілотного проекту, під час якого чотири українські друковані видання на практиці випробовували на собі переваги збалансованого підходу до висвітлення гендернозабарвлених тем та планування тематики видання відповідно до інформаційних запитів читачів/читачок та професійних стандартів журналістики. Унікальний досвід редакцій, поради закордонної експертки проекту Сюзанни Молл, конкретні рекомендації щодо інноваційних змін у редакційному плануванні і повсякденні - все це робить Посібник корисним
журналістам/журналісткам, викладачам/викладачкам, усім, хто цікавиться сучасними тенденціями розвитку медіа.

Скачать.pdf

Гоманюк М.А. Інтерв’юер у масовому опитуванні. Кишеньковий навчально-методичний посібник. – Херсон: Гілея, 2013. – 84 с Гоманюк М.А. Інтерв’юер у масовому опитуванні. Кишеньковий навчально-методичний посібник. – Херсон: Гілея, 2013. – 84 с

У посібнику розглядаються особливості проведення стандартизованих інтерв’ю під час проведення соціологічних досліджень, даються практичні рекомендації по створенню сприятливих умов, які забезпечують успішне отримання потрібної інформації, поради щодо оформлення польових документів. Для студентів вищих навчальних закладів, що вивчають курси: «Методологія та методи соціологічних досліджень», «Методи і методики суспільно-географічних досліджень», «Технології маркетингових досліджень», «Організація діяльності соціологічних служб», «Соціологія громадської думки», викладачів, співробітників соціологічних центрів, інтерв’юерів

Скачать.pdf

Ирина Лылык. Интуитивный маркетинг потребителя Ирина Лылык. Интуитивный маркетинг потребителя

Ирина Лылык. Интуитивный маркетинг потребителя.: монография / И. В. Лылык. — К. : УАМ, 2014. — 120, [5] с.
ISBN 978-617-646-251-4

Развитие технологий изменили стратегию и тактику маркетинга на предприятиях. В основе этих изменений лежит смена роли потребителя. Из объекта, на которого были направлены усилия маркетологов, он превратился в субъекта, который сам получил возможность формировать бизнес среду предприятия, вести самостоятельную коммуникационную политику. Формирование взаимодействия с новым потребителем – это задача маркетинга и общества в 21 веке.
Предназначается для ученых и практиков маркетинга.
УДК 339.13.017 (477)

  ББК 65.9. - 32

Скачать.pdf


1    2    3    4