Украинская Ассоциация Маркетинга
Сегодня:
16
Суббота
Октябрь 2021
Персональный вход:   Логин: Пароль: Забыли пароль? Зарегистрироваться
Поиск по сайту: Найти
 

-> Опросы

Доверяете ли Вы результатам маркетинговых исследований?

Обязательно ли участвовать во всех опросах, которые присылают компании?
-> Горячие темы форума
-> честная реклама: это реально?
-> Организация иссследований в маркетинге
-> Дизайн виставок
-> Качество или количество
-> Организация маркетинговой деятельности на предприятии
Другие темы форума

Региональные представительства ИГКР
Все об исследованиях
Научные конференции
Отчеты о работе УАМ
-> Новостиза 2011 год

Актуалізація проблем застосування маркетингових технологій і створення умов для інноваційного розвитку економіки - це питання VІ-ої міжнародної конференції, яка відбулася з 9 по 10 грудня 2011 р. у Хмельницькому національному університеті

Підприємства змушені пристосовуватися до таких змін шляхом пошуку нових ринків, удосконалення асортименту продукції та підвищення її якості. Кризові явища призвели до суттєвого зниження інноваційної активності підприємств у сфері високотехнологічного виробництва. Головною причиною такого становища є відсутність стратегічного бачення подальшого розвитку. Як свідчить досвід останнього десятиріччя, найбільш успішними виявилися бізнес структури, які в своїй діяльності використовували не лише інноваційний, але і маркетинговий підходи. Все це робить надзвичайно актуальним та своєчасним формування стратегічної парадигми інноваційного маркетингу, саме цьому головному питанню і була присвячена конференція у м. Хмельницькому, організаторами якої виступили Хмельницький національний університет, Національний університет “Львівська Політехніка” і Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут за сприяння Української асоціації маркетингу та Всеукраїнської спілки вчених економістів.

На конференцію надійшли доповіді понад 164 науковців і фахівців з маркетингу з провідних ВНЗ Києва, Донецька, Вінниці, Житомира, Запоріжжя, Кривого Рогу, Луганська, Луцька, Львова, Миколаєва, Одеси, Сум, Харкова, Херсона і Хмельницького, а також представники різних наукових шкіл з Німеччини, Польщі та Росії.

Пленарне засідання відкрив проректор з наукової роботи Хмельницького національного університету, доктор технічних наук, професор, Параска Георгій Борисович. Він привітав усіх учасників конференції та побажав плідної праці і успіхів у її проведенні.

Відкриття пленарного засідання конференції

На пленарному засідання з доповідями виступили відомі вчені і фахівці з маркетингу.

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту організацій Національного університету “Львівська політехніка” Наталія Чухрай у доповіді довела необхідність застосування маркетингових технологій для подолання споживчого опору інноваціям на ринку.

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства та підприємництва Хмельницького національного університету Олівер Орлов у доповіді “Проблемы гибкого планирования в условиях инновационного развития экономики” обґрунтував актуальність застосування невитратного підходу до формування цін на нову продукцію, а також розглянув системний зв’язок між складовими витрат та ціною, який дозволяє прогнозувати зміни показників при різних рівнях активності підприємства.

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу і логістики Національного університету “Львівська політехніка” Євген Крикавський зупинився на основних критеріях оптимізації мережі поставок, дослідив їх на прикладі різних об’єктів стратегічних рішень і запропонував механізм інтеграції рішень у процесі проектування ланцюга поставок. 

Кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри маркетингу Хмельницького національного університету Світлана Ковальчук запропонувала свій погляд на інноваційні підходи до проведення маркетингових досліджень у сфері соціальної реклами, і підкреслила важливість переміщення зусиль маркетингу у сферу формування культури і духовності людини.

Доктор економічних наук професор, завідувач кафедри менеджменту і маркетингу Херсонського національного технічного університету Галина Савіна у доповіді зупинилася на особливостях управління підприємствами побутового обслуговування в контексті забезпечення споживчої корисності товарів легкої промисловості, підкресливши, що сучасні тенденції у маркетингу взаємовідносин вказують на зростання уваги до потреб кожної організації-споживача і зміцнення стосунків “постачальник-покупець”. Партнерські взаємовідносини стають найважливішим ресурсом підприємства.

Доктор економічних наук професор, завідувач кафедри маркетингу і логістики Національного університету «Львівська політехніка» Євген Крикавський у доповіді наголосив на особливостях інтеграції цілей в ланцюгу поставок промислової продукції. На думку доповідача маркетингові технології відіграють важливу роль в забезпеченні поєднання цілей всіх контрагентів ринку в ланцюгу поставок промислової продукції.

В роботі конференції також прийняли участь: доктор економічних наук, професор, ректор Вищої школи підприємництва і управління Роман Патора 
(м. Лодзь, Польща); доктор економічних наук, професор Саратовського інституту “Російського державного торгово-економічного університету” (Російська федерація) Денисов В.Т. і ректор Хмельницького кооперативного торговельного економічного інституту доктор економічних наук, професор Комарницький І.М.

На пленарному засіданні конференції крім науковців виступили практики, а саме: Валерій Іванюк, заступник директора з розвитку Хмельницької філії ПАТ КБ “Приватбанку”; Андрій Демидов, провідний фахівець, ХОД ВАТ “Перша” та ін.

Робота конференції у секціях проводилася за такими науковими напрямами:

- Стратегічна парадигма інноваційного маркетингу;

- Актуальні проблеми застосування теорії і практики маркетингу;

- Інноваційні технології у банківському й страховому маркетингу та логістиці;

- Інноваційні технології у фінансовому й міжнародному маркетингу, маркетингу послуг, логістиці та освіти.

- Загальні економічні тенденції інноваційного розвитку економіки в умовах інтеграції в міжнародний економічний простір.

Окремі питання з проблеми застосування новітніх маркетингових технологій розкрили у своїх доповідях кандидати економічних наук, науковці: І.В. Лилик (Київський національний економічний університет, генеральний директор УАМ), О.В. Кендюхов (Голова ВСВЕ), Ситник Л.С. (д.екон.н., професор Донецький Національний університет), та ін.

Підсумовуючи роботу конференції слід зазначити, що зацікавленість науковців до проблем застосування інноваційних маркетингових технологій у різних сферах економіки постійно зростає, поширюється «географія» учасників конференції, збільшується їх кількість. Все це є яскравим підтвердженням актуальності проведеної конференції.

Конференція пройшла успішно. Учасники конференції одержали нову інформацію, презентували результати своїх досліджень і запропонували висновки і рекомендації щодо проведення подальших досліджень з проблем маркетингових інноваційних технологій.

Учасники VІ-ої міжнародної науково-практичної конференції

“Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки”

8 грудня 2011, м. Хмельницький


Вернуться к списку