Українська Ассоціація Маркетингу
Сьогодні:
17
П'ятниця
Вересень 2021
Персональний вхід:   Логін: Пароль: Забули пароль? Зареєструватися
Пошук по сайту: Пошук
-> Опитування

Доверяете ли Вы результатам маркетинговых исследований?

Обязательно ли участвовать во всех опросах, которые присылают компании?
-> Гарячі теми форуму
-> честная реклама: это реально?
-> Организация иссследований в маркетинге
-> Дизайн виставок
-> Качество или количество
-> Организация маркетинговой деятельности на предприятии
Інші теми форуму

Регіональні представництва ІГКР
-> Клуб викладачів

Провідні викладачі

Чучмарьова Сніжана Юріївна Чучмарьова Сніжана Юріївна

старший викладач кафедри загальноекономічної підготовки та маркетингу Відокремленого структурного «Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка».
Наукові інтереси:
- скорочення циклу «наука-виробництво»;
дослідження сучасного стану та тенденцій розвитку туризму в Україні.
Результати наукових досліджень Чучмарьової С. Ю. представлені на численних всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Загалом опубліковано понад 20 наукових праць.
Чучмарьова С. Ю. залучена до реалізації туристично-інформаційного ресурсу, завданням якого є залучення туристів до України.
Чучмарьова С. Ю. є учасником Науково-аналітичного центру «CityMarketingGroup», який функціонує при кафедрі загальноекономічної підготовки та маркетингу.
Юрченко Наталія Борисівна Юрченко Наталія Борисівна

Доцент кафедри соціальної медицини і громадського здоров'я Івано-Франківського національного медичного університету, кандидат економічних наук, доцент

E-mail: yurchenko.n.b@gmail.com

Google Scholar 

ORCID (http://orcid.org/) 

Web of Science Researcher IDC-2439-2018

Попадинець Ірина Романівна Попадинець Ірина Романівна

Доцент кафедри управління та бізнес-адміністрування Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, кандидат економічних наук, доцент

E-mail: irav.if@gmail.com

Google Scholar

ORCID 

Scopus 

Малинка Оксана Ярославівна Малинка Оксана Ярославівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва і маркетингу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, член Івано-Франківського регіонального осередку ВГО «Українська Асоціація Маркетингу»

Google Scholar

Іванова Маргарита Олександрівна Іванова Маргарита Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва і маркетингу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, член Івано-Франківського регіонального осередку ВГО «Українська Асоціація Маркетингу»

Google Scholar  ORCID (http://orcid.org/)

Побігун Сергій Андрійович Побігун Сергій Андрійович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри підприємництва та маркетингу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, член Івано-Франківського регіонального осередку ВГО «Українська Асоціація Маркетингу»

Google Scholar

Устенко Андрій Олександрович Устенко Андрій Олександрович

доктор економічних наук, професор, професор кафедри підприємництва і маркетингу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, член Івано-Франківського регіонального осередку ВГО «Українська Асоціація Маркетингу»

Google Scholar

Гречаник Наталія Юріївна Гречаник Наталія Юріївна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту в маркетингу ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», радник міського голови міста Івано-Франківськ на громадських засадах, член Івано-Франківського регіонального осередку ВГО «Українська Асоціація Маркетингу»

E-mail  GoogleScholar  ORCID (http://orcid.org/) 0000-0002-1454-4936

Лихолат Світлана Михайлівна Лихолат Світлана Михайлівна

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики, Національний університет «Львівська політехніка»

s1925p@i.ua

Парфентенко Ірина Анатоліївна Парфентенко Ірина Анатоліївна

Старший викладач кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту НТУ «ХПІ»   

В 1996 році закінчила Харківський державний технічний університет радіоелектроніки за спеціальністю «комп’ютеризовані системи обробки інформації та управління». Присвоєно кваліфікацію інженера-системотехніка. В 1997 році здобула другу вищу освіту у Харківському інституті підвищення кваліфікації за спеціальністю «фінанси і кредит». Присвоєно кваліфікацію економіста.

Після закінчення працювала бухгалтером у комерційних підприємствах. На кафедрі ЕКММ працює з дня її заснування. Викладає такі дисципліни як: «Логістика», «Маркетингові комунікації», «Мерчандайзинг», «Маркетинг, «Маркетингова товарна політика, «Маркетингове ціноутворення, «Ефективність маркетингових заходів», «Товарознавство», «Маркетинговий менеджмент». Здійснює керівництво практичною підготовкою студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZlaSsigAAAAJ&hl=ru

Терованесова Олександра Юріївна Терованесова Олександра Юріївна

к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

 закінчила Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця  (ХНЕУ) 2012 р. за спеціальністю «Фінанси», Магістр з фінансів. У Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ») з 2014 р. Викладає дисципліни на кафедрі економічної кібернетики та маркетингового менеджменту (ЕКММ) «Гроші та кредит», «Фінанси», «Основи наукових досліджень», «Зовнішньоекономічна маркетингова діяльність», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Соціально-відповідальний маркетинг», «Державне регулювання маркетинговою діяльністю». Тема кандидатської дисертації: «Формування конкурентного статусу підприємств машинобудування на основі ресурсно-діяльнісного підходу» за спеціальністю 08.00.04: Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) 2018 р.

Пройшла курс підвищення наукової та професійної активності та отримала сертифікат учасника «Школа молодого викладача» (з 1.10.2016 по 30.06.2017 р.).

Досягнення в галузі економіки асистента Терованесової О. Ю. викладені у 19 наукових працях, з яких: 6 – статті в наукових фахових виданнях України, 4 – статті у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз, 8 – матеріали конференцій та 1 монографія з економіки.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=3GYUrHUAAAAJ&hl=ru

Райко Діана Валеріївна Райко Діана Валеріївна

професор кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту

доктор економічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи  навчально-наукового інституту Економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

 

Має дві вищі освіти. Закінчила у 1998 році Харківський державний політехнічний університет  за спеціальністю “Промислова екологія та охорона навколишнього природного середовища”, має кваліфікацію інженера хіміка еколога.

В 1999 році з відзнакою закінчила Харківський державний політехнічний університет за спеціальністю “Менеджмент у виробничій сфері (спеціалізація “Менеджмент підприємницької діяльності”)”, має кваліфікацію економіста- менеджера.

Кандидат економічних наук з 2003 року.  Дисертацію захистила в 2003 році в спеціалізованій раді Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” за спеціальністю 08.02.02- економіка та управління науково-технічним прогресом. Вчене звання доцента отримала у 2004 році. Доктор економічних наук з 2012 року.  Дисертацію захистила в 2012 році спеціалізованій раді Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Доктор економічних наук Райко Д.В. є членом спеціалізованої вченої ради за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності): спеціалізована вчена рада Д 64.050.02 Національного технічного університету    «Харківський політехнічний інститут».

Проходила наукове стажування в Магдебургському університеті (Германії), Віденському університеті (Австрія).

  Підвищувала рівень своєї науково-педагогічної кваліфікації при cтажуванні на курсах освітньої компанії ETCN (Нідерланди ), яка займається підвищенням кваліфікації викладачів в галузі економіки, отримала  диплом Hoge School NOVI University for Professional Education of the Netherlands. Під час перебування в Голландії нею були відвідані тренінги, тематикою яких було висвітлення ефективних підходів і нових технологій викладання маркетингових дисциплін; проводилися дискусії та відбувався обмін досвідом щодо впровадження нових знань в навчальну систему українських вищих закладів. Практичні тренінги поєднувалися з бізнес-візитами та зустрічами з директорами відомих компаній: Unilever, IBM, British American Tabacco, Heineken, ESOMAR- світової асоціації дослідників ринку.
Куценко Тетяна Миколаївна Куценко Тетяна Миколаївна

к.е.н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту НТУ «ХПІ» 

закінчила Харківський державний економічний університет (ХДЕУ) з відзнакою, 1997 р. (Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця) за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері» (кваліфікація – інженер-економіст). У Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ») з 2014 р. Викладає дисципліни на кафедрі економічної кібернетики та маркетингового менеджменту (ЕКММ) «Стратегічне управління», «Брендінг», «Планування рекламних кампаній».

Почесні державні та відомчі нагороди України і дата нагородження: Грамота за сприяння у підготовці наукової роботи на тему «Фінансова безпека» з галузі науки «Світове господарство та міжнародна торгівля» для XIV – го міського конкурсу наукових студентських робіт та виховання молодих наукових кадрів (2008 р.), Диплом за системний підхід у вирішенні наукової проблеми за напрямом «Геоекономічна стратегія розвитку України на шляху забезпечення ефективного міжнародного співробітництва на регіональному рівні» ІІІ міжнародного симпозіуму «Стратегія розвитку фінансово-економічних та соціальних відносин: регіональний аспект» (2010 р.).

Крім того, Куценко Т.М. постійно підвищує рівень наукової та професійної активності. Так, Куценко Т.М. успішно закінчила навчання на відкритому дистанційному курсі «Технології розробки дистанційного курсу» та отримала відповідний сертифікат (30.12.2016, НТУ «ХПІ»). Пройшла навчання з 3 квітня по 30 червня 2017 року за курсом «Використання інформаційних технологій в дистанційній освіті» та отримала свідоцтво про підвищення кваліфікації. З 24 квітня 2017 року по 28 квітня 2017 року Куценко Т.М. пройшла науково-педагогічне стажування на тему «Інноваційні освітні технології: досвід країн Європейського Союзу та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» за спеціальністю 051. «Економіка» (профіль: економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)) в Балтійському науково-дослідному інституті проблем трансформації економічного простору. Стала учасником воркшопу для викладачів Entrepreneurship Teaching Best Practice. Creative Teaching Methods, що проходив 21 травня 218 року у м. Київ за сприяння University of Tartu in Kyiv.

Куценко Т.М. є автором понад 70 наукових робіт, опублікованих у періодичних виданнях, які включено до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science Core Collection, у наукових фахових виданнях, монографію, участь в колективних монографіях, підручники з ГРИФом МОН України, навчальні посібники.

Гугл академія https://scholar.google.com.ua/citations?user=cTQYmukAAAAJ&hl=ru

Кузьминчук Наталія Валеріївна Кузьминчук Наталія Валеріївна

Д.е.н., професор, Академік Академії Економічних наук України, професор кафедри економічної кібернетики та маркетингового менеджменту НТУ «ХПІ» 

 закінчила Харківський державний економічний університет (ХДЕУ) з відзнакою, 1999 р. (Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця) за спеціальністю «Фінанси і кредит» (кваліфікація - економіст). У Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ») з 2009 р. Викладає дисципліни на кафедрі економічної кібернетики та маркетингового менеджменту (ЕКММ) «Гроші та кредит», «Основи наукових досліджень», «Зовнішньоекономічна маркетингова діяльність», «Соціально-відповідальний маркетинг».

Пройшла науково-педагогічний шлях від аспіранта до професора кафедри ЕКММ НТУ «ХПІ». Тема кандидатської дисертації: «Економіко-організаційне забезпечення розвитку послуг виробничого характеру» за спеціальністю 08.07.01 «Економіка промисловості», 2002 р.; тема докторської дисертації: «Державне регулювання розвитку регіону фінансово-бюджетними інструментами» за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», 2013 р. Займає активну позицію у підготовці науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, зокрема підготувала 5-ть кандидатів наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та 08.00.03 – економіка та управління національним господарством, постійно бере участь у процедурі захистів багатьох докторських і кандидатських дисертацій у якості опонента.

Член спеціалізованої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), член редколегій наукових періодичних видань, зокрема є заступником головного редактора електронного фахового науково-практичного журналу «Інфраструктура ринку».

Почесні державні та відомчі нагороди України і дата нагородження: Лауреат стипендії Харківської обласної державної адміністрації ім. М. І. Туган-Барановського в галузі економіки (2012 р.), Грамота Національної академії педагогічних наук за високі науково-педагогічні досягнення, високий професіоналізм, ефективне сприяння формуванню та забезпеченню реалізації державної політики у сфері освіти і науки (2015 р.), Подяка директора Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації за високі науково-педагогічні досягнення, особистий внесок у розбудову науково-технічного потенціалу Харківщини (2016 р.).

Професор Кузьминчук Н. В. була залучена до роботи Головним управлінням економіки Харківської обласної Державної адміністрації (ХОДА) для вирішення питань економічного розвитку Харківської області, є визначним вченим з розробки методів математичного моделювання тіньової економіки, внесла вагомий внесок при розробці та практичної реалізації цільових комплексних програм, спрямованих на підвищення рівня життя населення регіону. Входила у склад робочої групи НТУ «ХПІ» при підготовці пропозицій до проекту Стратегії розвитку міста Харкова до 2030 р. Результати теоретичних та практичних досліджень добре відомі фахівцям економічної науки України, про що свідчить широке їх впровадження на різних рівнях управління. За її участі виконано сім науково-дослідних робіт економічної спрямованості на замовлення промислових підприємств України та за рахунок бюджетних коштів.

Професор Кузьминчук Н. В. є вченим, відомим як в Україні, так і за кордоном. Проходила науково-педагогічне стажування на тему «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» (м. Островець, Польща, 2017 р.). Співпрацювала  в міжнародному проекті TEMPUS 530429-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPHES «INNOLAB - Інноваційні лабораторії: використання відкритих інноваційних платформ для навчання підприємництву й розкриття інноваційного потенціалу університетів у постсоціалістичних країнах» (з 01.10.2012 р. по 30.03.2015 р.). Має міжнародний сертифікат про навчання в Інституті англійської мови (English Language Institute, Manitoba, Canada) (Манітоба, Канада). 

Високі досягнення в галузі економіки проф. Кузьминчук Н. В. викладені у 182 наукових працях, в тому числі 3 підручники (з грифом Міністерства освіти і науки України), 8 навчальних посібників (з яких 6 з грифом Міністерства освіти і науки України) і 14 монографій з економіки.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=XVTmptwAAAAJ&hl=ru

Андрєєва Євгенія Леонідівна Андрєєва Євгенія Леонідівна

к.е.н., доцент кафедри економіки та маркетингу НТУ «ХПІ»   

закінчила у 1996 році Харківський державний політехнічний університет за спеціальністю «Промислова електроніка», у 2001 році здобула другу освіту у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» за спеціальністю «Менеджмент організацій».

Протягом 1997-1998 років працювала у конструкторсько-виробничому відділі НДВ НДІ «ХЕМЗ» на посаді інженера-конструктора 3 категорії. З 1998 року працює в Національному технічному університету «Харківський політехнічний інститут» на кафедрі економіки та маркетингу. Викладає дисципліни «Маркетингові дослідження», «Маркетинг», «Соціальна відповідальність в маркетингу», «Страхування», «Інвестування». Тема кандидатської дисертації: «Формування організаційно-управлінського потенціалу конкурентостійкості підприємств машинобудування» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

За результатами досліджень опубліковано 16 опублікованих праць: з них 13 праць написано без співавторів, 6 статей у наукових фахових виданнях.

Гордієнко Вікторія Володимирівна Гордієнко Вікторія Володимирівна

Виктория Арестенко Виктория Арестенко

викладач НУБіП України


Коло наукових інтересів:

- маркетингова товарна політика: генерація ідей модифікації товарного асортименту;
- розвиток нішових ринків;
- позиціонування брендів;
- управління конкурентоспроможністю товарів та підприємства на основі маркетингу.

профіль https://scholar.google.com.ua/citations?user=0G395CEAAAAJ&hl=uk

Онопрієнко Інна Всеволодівна Онопрієнко Інна Всеволодівна

kafedra-marketing@bk.ru
Мітяєва Тетяна Леонідівна Мітяєва Тетяна Леонідівна

Доцент, канд. екон. наук

mityaeva_tatyana@inbox.ru

Парцирна Тетяна Миколаївна Парцирна Тетяна Миколаївна

Доцент, канд. екон. наук
kafedra-marketing@bk.ru
Попова Людмила Олексіївна Попова Людмила Олексіївна

Професор, канд. екон. наук

mityaeva_tatyana@inbox.ru

Кривошеєва Надія Михайлівна Кривошеєва Надія Михайлівна

Завідувач циклової комісії, викладач (спеціаліст вищої категорії) Харківського торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету

predkisila@yandex.ua

Синицина Галина Анатоліївна Синицина Галина Анатоліївна

Професор кафедри прикладної економіки та інформаційних систем Харківського державного університету харчування та торгівлі, доцент, канд. екон. наук

sinicina_galina@ukr.net

Соболев Володимир Львович Соболев Володимир Львович

Асистент кафедри маркетингу і комерційної діяльності Харківського державного університету харчування та торгівлі
maltus-21@mail.ru
Олініченко Катерина Сергіївна Олініченко Катерина Сергіївна

Ст. викладач кафедри маркетингу і комерційної діяльності Харківського державного університету харчування та торгівлі
olinichenko-k@yandex.ua
Тарасов Ігор Юрійович Тарасов Ігор Юрійович

Доцент кафедри маркетингу і комерційної діяльності Харківського державного університету харчування та торгівлі

igor_tarasov@ukr.net

Прядко Ольга Миколаївна Прядко Ольга Миколаївна

Доцент кафедри маркетингу і комерційної діяльності Харківського державного університету харчування та торгівлі, канд. екон. наук
romawwka@rambler.ru
Михайлова Марія Володимирівна Михайлова Марія Володимирівна

Доцент кафедри маркетингу і комерційної діяльності Харківського державного університету харчування та торгівлі, канд. екон. наук

marija3103@rambler.ru

Красноусов Андрій Володимирович Красноусов Андрій Володимирович

Доцент кафедри маркетингу і комерційної діяльності Харківського державного університету харчування та торгівлі, канд. екон. наук
krasnousov@list.ru
Жегус Олена Валентинівна Жегус Олена Валентинівна

Доцент кафедри маркетингу і комерційної діяльності Харківського державного університету харчування та торгівлі, доцент, канд. екон. наук
gegus.home.com@mail.ru
Лилик Ірина Вікторівна Лилик Ірина Вікторівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетинга КНЕУ. Генеральний директор Всеукраїнської громадської організації «Українська асоціація маркетингу», одного з найбільш авторитетних та потужних об’єднань маркетологів та рекламістів в Україні.
Голова Кваліфікаційного комітету Української асоціації маркетингу, який був створений в 2005 році з метою розробки та підтвердження кваліфікацій маркетологів та рекламістів.
Ініціювала розробку та прийняття Стандартів якості маркетингових досліджень – СОУ 91.12.0-21708654-001-2002, які стали правилами ведення дослідницького бізнесу в Україні. Обрана Національним представником ESOMAR в Україні та вже другу каденцію представляє Україну в цієї світовій асоціації дослідників.
В 2011 році ініціювала розробку та прийняття Стандартів недискримінаційної реклами за ознакою статі - СОУ 21708654 -002-2011, які були підтримані більшістю фахових асоціацій. Є відповідальним секретарем Індустріального Гендерного Комітету з Реклами, метою якого є боротьба проти дискримінації в рекламі. Вона є членом Експертної Ради з питань протидії дискримінації за ознакою статі при Міністерстві соціальної політики України.
Заступник головного редактора журналу «Маркетинг в Україні», який є єдиним україномовним періодичним виданням з маркетингу в Україні. Журнал є аналітичним виданням фахової асоціації до того ж визнаний ВАК України як наукове видання. Видається з 1998 року.

Опублікувала понад 100 статей, є співавтором трьох підручників з маркетингу та автором монографії «Маркетинг в українській економіці» та «Интуитивный маркетинг потребителя».

Контакти:
Електрона пошта umaukr@mail.ru
Телефони: +38 0677758561, +38 050 6102112, +38 093 9576852

http://scholar.google.com.ua/citations?user=l0nP6M4AAAAJ&hl=ru

Наумова Олена Едуардівна Наумова Олена Едуардівна


завідувачі кафедрами

Мандич Олександра Валеріївна Мандич Олександра Валеріївна

Боєнко Олена Юріївна Боєнко Олена Юріївна

Кандидат економічних наук, Доцент, Донецький національний університет імені Василя Стуса, Україна, м.Вінниця, вул. 600-річчя, 21,

е-майл: o.boienko@donnu.edu.ua, +38 050 405 07 09

Researcher ID 

ORCID 

ResearchGate 

GoogleScholar 

Перевозова Ірина Володимирівна Перевозова Ірина Володимирівна

завідувачка кафедри підприємництва та маркетингу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук, судовий експерт – економіст, САР, Голова Івано-Франківського регіонального осередку ВГО «Українська Асоціація Маркетингу», Голова Івано-Франківського регіонального представництва Індустріального гендерного комітету по рекламі, член спілки вчених-економістів України, член ВГО «Союз експертів України»

E-mail  Google Scholar  ORCID (http://orcid.org/)  Web ofScience Researcher ID R-7939-2017   SPIN-код 9680-9056  Scopus

Альона Танасійчук Альона Танасійчук

доктор економічних наук, професор кафедри маркетингу та реклами Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, керівник Бізнес школи ВТЕІ КНТЕУ, Голова ГО Вінницької обласної організації «Українська Асоціація Маркетингу», Голова Вінницького Регіонального Представництва Індустріального Гендерного Комітету з Реклами.

моб. тел. +380982097830

Електронна пошта: tanass2005@ukr.nettanass2005@vtei.com.ua

Авторський профіль в Google Scholar


Єфременко Вікторія Вікторівна Єфременко Вікторія Вікторівна

декан економіко-гуманітарного факультету Донбаської національної академії будівництва і архітектури, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри економіки і менеджменту ДонНАБА. Проходила стажування як докторант в Технологічному університеті м.Брно (Чеська Республіка). 
Точонов Ігор Вікторович Точонов Ігор Вікторович

перший проректор з навчальної та фінансової роботи Донбаської національної академії будівництва і архітектури, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки і менеджменту ДонНАБА, член Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
Олександр Дейнега   Олександр Дейнега


Савицька Наталія Леонідівна Савицька Наталія Леонідівна

Професор, завідувач кафедри маркетингу і комерційної діяльності Харківського державного університету харчування та торгівлі, професор, д-р екон. наук
nls2010@rambler.ru
Ларіна Ярослава Ларіна Ярослава

д.е.н., професор, завідувач кафедри маркетингу та міжнародної торгівлі НУБіП України Ларіна Я.С., автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, у т.ч. 4 підручників, 13 навчальних посібників, 8 монографій, співавтор Економічного енциклопедичного словника у 2 томах.

larin_sla@ukr.net

Саніна Ольга Романівна Саніна Ольга Романівна

завідувач кафедри загальноекономічної підготовки та маркетингу Відокремленого структурного «Навчально-науковий інститут підприємництва та перспективних технологій Національного університету «Львівська політехніка», к.е.н., доцент.
Напрямом науково-дослідної роботи є дослідження сучасного стану та тенденцій розвитку малих і середніх міст на засадах маркетингу. Результати наукових досліджень Саніної О.Р. апробовані на численних всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, зокрема Катовіце (Польща), Лондон (Велика Британія). Загалом опубліковано понад сорок наукових праць.
Саніна О.Р. дотична до реалізації україно-польського проекту «Малі міста – магніт для інвестора: підвищення інвестиційного потенціалу малих міст України» спільно з Львівським центром науки, інновацій і інформатизації та Фондом Інституту східноєвропейських досліджень. Пройшла короткострокове навчання м. Познань (Польща) у рамках проекту “Підтримка демократичних змін в Україні шляхом активізації громади в організації взаємодопомоги” у сфері промоції та маркетингу міста.
Саніна О.Р. є Головою Ради молодих вчених Інституту та керівником Науково-аналітичного центру «CityMarketingGroup», який функціонує при кафедрі загальноекономічної підготовки та маркетингу.
Зоріна Олена Іванівна Зоріна Олена Іванівна