Українська Ассоціація Маркетингу
Сьогодні:
17
П'ятниця
Вересень 2021
Персональний вхід:   Логін: Пароль: Забули пароль? Зареєструватися
Пошук по сайту: Пошук
-> Опитування

Доверяете ли Вы результатам маркетинговых исследований?

Обязательно ли участвовать во всех опросах, которые присылают компании?
-> Гарячі теми форуму
-> честная реклама: это реально?
-> Организация иссследований в маркетинге
-> Дизайн виставок
-> Качество или количество
-> Организация маркетинговой деятельности на предприятии
Інші теми форуму

Регіональні представництва ІГКР
-> Конкурс «Молодь опановує маркетинг»

 Вимоги до самостійної конкурсної наукової роботи

Робота має бути написана для номінації «Маркетингові дослідження»:   
- Невелика за обсягом. До 35 сторінок (63000 знаків з пробілами). 14 кегль, 1,5 інтервали.
- У тексті мають бути присутні посилання та список використаних джерел та літератури.
- Це повинно бути оригінальне дослідження на основі збору, опрацювання та аналізу інформації, без "води" й абстрактних роздумів, а також відповідати вимогам по структурі.
- Дослідження повинно бути підготоване спеціально до конкурсу. Це не повинна бути курсова, або кваліфікаційна (бакалаврська, магістерська) робота, або робота що подається на інші конкурси.
- Робота повинна подаватися в електронному вигляді, з відсканованою рецензією наукового керівника. Назва роботи повинна бути у форматі «Прізвище_Ім’я_По-батькові». Назва рецензії подається у формі «Рецензія_Прізвище конкурсанта».
- Обов’язково в структурі повинні бути: постановка проблеми, опис актуальності цієї проблеми, формулювання мети і завдань дослідження, опис  методики для збору первинної маркетингової інформації, опис застосованої вибірки для збору первинної маркетингової інформації, опис процедури збору первинної інформації, опис використованої методики аналізу отриманої первинної маркетингової інформації, аналіз отриманих результатів, основні висновки
- Титульна сторінка повинна обов`язково містити Назву роботи, повне ім’я конкурсанта, назву ВНЗ та дату проведення дослідження.
- У Вступі (не більше 2 сторінок) повинна бути розкрита актуальність теми, визначені цілі, сформульовані мета та завдання.
- В Основній частині потрібно назвати джерела одержання інформації, показати й обґрунтувати доцільність вибору інформаційного джерела, доцільність використання застосованих методів аналізу інформації; коротко описати методику збирання й обробки первинної маркетингової інформації; надати дані самого дослідження, акцентувати увагу на методах за допомогою яких буде проаналізовано результати.
- У Висновках потрібно проаналізувати дані дослідження, а також сформулювати власні рекомендації на основі цього аналізу.

Робота повинна подаватися в електронному вигляді, з відсканованої рецензією наукового керівника. Повинна бути надана презентаційна версія (до 10 слайдів в програмі PP) та тези. Роботи надаються тільки в електронному вигляді. Роботи, надіслані пізніше дідлайна до розгляду не прийматимуться..

Вимоги до оформлення тез.pdf

Типові помилки.pdf

Критерії оцінки наукових студентських робіт конкурсу «Молодь опанову маркетинг» імені Ігоря Ткаченка 

Критерии Оценка Максимально возможная оценка
1. Название работы и автор
  Получение работы в период дидлайна 10%
2. Научная работа описывает методику сбора данных или их обработку.
сравнить эту методику с хорошо известными в практике маркетинговых исследований методиками 10%
Показать сферы применения данной методики и ее оригинальность 10%
Описать преимущества и недостатки данной методики 10%
Проанализировать опыт применения данного метода в практике маркетинговых исследований 10%
3 Научная работа анализирует сегменты рынка.
Показать и обосновать целесообразность выбора информационного источника 10%
Проанализировать степень полноты используемой автором информации 10%
Описать и обосновать целесообразность использования применяемых методов анализа информации 10%
Особенное внимание автор обязан обратить на корректность интерпретации и обобщения данных
креативные предложения по внедрению маркетинговых технологий на данном рынке
умеет проанализировать макро - и микро среду 5%
программу продвижения определенного продукта. 5%
креативные предложения 10%
Итого 100%